Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5154

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris (31040).

(Zie vergadering van 4 juli 2007.)

In stemming komt het amendement-Teeven (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring.

De heer Teeven (VVD):

Voorzitter. Tijdens het debat over de Wet op het notarisambt en over het laten vervallen van het nationaliteitsvereiste leek het alsof een Kamermeerderheid vóór het opnemen van het EU-burgerschap als vereiste in die wet was. Die meerderheid is er op dit moment niet. Meerdere fracties in de Kamer vinden het prima dat een willekeurige maar wellicht niet zo heel keurige aanhanger uit het Midden-Oosten een aantal jaren in dit land slaapt, om daarna namens een organisatie notaris te worden. Daarmee vervult hij een openbaar ambt. De fractie van de VVD vindt dat niet juist, te meer niet omdat de regering de Kamer onjuist en onvolledig had voorgelicht over de situatie in andere EU-lidstaten. Er was ook geen aanleiding om deze notariswet snel te behandelen.

De fractie van de VVD ziet geen aanleiding om dit rommelwetje snel door de Kamer te jagen. Wij zullen het niet steunen.

De voorzitter:

Dit was een beetje lange stemverklaring, maar goed.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.