Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5150-5151

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2007 met bijbehorende suppletoire begrotingen (31061), te weten:

- de motie-Weekers c.s. over harde meerjarige uitgavenkaders en stringente budgettaire spelregels (31061, nr. 5);

- de motie-Weekers/Pechtold over verbetering van de koopkracht van de hardwerkende middengroepen (31061, nr. 6);

- de motie-Pechtold c.s. over maatregelen tegen de uitgavenoverschrijdingen in de zorg (31061, nr. 7);

- de motie-Pechtold c.s. over het koopkrachtbeleid voor alleenstaanden (31061, nr. 8);

- de motie-Crone c.s. over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (31061, nr. 9, herdruk);

- de motie-Tony van Dijck over het kostendekkend vaststellen van de werkloosheidspremie (31061, nr. 10);

- de motie-Rutte c.s. over het volledig bestemmen van inkomstenmeevallers voor verbetering van het begrotingssaldo (31070, nr. 9).

(Zie vergadering van 3 juli 2007.)

Mevrouw Schermers (CDA):

Voorzitter. Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker heeft nadrukkelijk de sympathie van de CDA-fractie. Wij wachten al heel lang op het advies van de Gezondheidsraad daarover. Wij willen dat dit advies er nu snel komt, zodat uiterlijk 1 januari 2008 een besluit in werking kan treden. Een advies van de Gezondheidsraad vinden wij wel noodzakelijk. Daarom stemmen wij nu tegen de motie-Crone c.s. op stuk nr. 9.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (31061, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers/Pechtold (31061, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (31061, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (31061, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (31061, nr. 9, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31061, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte c.s. (31070, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.