Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5153

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de EPA-onderhandelingen, te weten:

- de motie-Irrgang over alternatieve EPA's (25074, nr. 145);

- de motie-Waalkens over een overgangsregeling voor ACS-landen (25074, nr. 146).

(Zie vergadering van 4 juli 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Waalkens stel ik voor, zijn motie (25074, nr. 146) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Irrgang (25074, nr. 145).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.