Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5166

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de HSL-Zuid, te weten:

- de motie-Duyvendak/Roemer over maximering van het tarief op 125% van het reguliere binnenlandse tarief (22026, nr. 271).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.