Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5159-5160

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluatie van de reconstructie van zandgebieden, te weten:

- de motie-Ouwehand over het koppelen van het plafond van dierrechten aan nationale grondgebondenheid (30800 XIV, nr. 116);

- de motie-Ouwehand over een brede maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van de ontwikkeling en vestiging van grootschalige intensieve veehouderij in Nederland (30800 XIV, nr. 117);

- de motie-Ouwehand/Polderman over het handhaven van de uitgangspunten van de zonering (30800 XIV, nr. 118);

- de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen van de dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008 (30800 XIV, nr. 119);

- de motie-Polderman over een onderzoek naar de effecten van de vestiging van megabedrijven (30800 XIV, nr. 120).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (30800-XIV, nr. 116) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Polderman stel ik voor, zijn motie (30800-XIV, nr. 119) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ouwehand (30800-XIV, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Polderman (30800-XIV, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman (30800-XIV, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.