Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5166

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzame productie biomassa, te weten:

- de motie-Koşer Kaya c.s. over toezicht op ongewenst hamstergedrag van niet duurzaam geproduceerde biomassa (30305, nr. 27);

- de motie-Jansen over een bijdrage alleen voor gecertificeerde biomassa (30305, nr. 28);

- de motie-Jansen over het importtarief van bio-ethanol (30305, nr. 29);

- de motie-Spies c.s. over het opnemen van voorwaarden bij de stimulering van duurzame energie (30305, nr. 30);

- de motie-Spies c.s. over toevoegen van een "nabijheidsvereiste" aan de duurzaamheidscriteria (30305, nr. 31).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Spies c.s. (30305, nr. 31) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. (30305, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (30305, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (30305, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spies c.s. (30305, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.