Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5069

Aan de orde is de behandeling van:

de verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over een aantal in haar handen gestelde adressen (30865, nrs. 31 t/m 44).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften wordt besloten.

De voorzitter:

Vandaag staat er een reeks van zo'n kleine 30 VAO's op de agenda. Daarbij geldt het kerstregime. Dat betekent dat de Kamerleden vlot moties voorlezen, zonder verdere versierselen. De bewindspersonen geven daarop, zonder versierselen, een korte reactie. Vragen stellen is alleen mogelijk als iets niet wordt begrepen. Voor ieder VAO staat een kwartier.