Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5155-5156

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over Schiphol, te weten:

- de motie-Duyvendak/Roemer over een zorgvuldige procedure voor de aanpassing van de gelijkwaardigheidseisen (29665, nr. 51);

- de motie-Duyvendak/Roemer over aanpassing van de richtlijnen MER aan de toezeggingen van de minister van VROM (29665, nr. 52);

- de motie-Duyvendak over de gebruikelijke invoer- en rekenmethodiek bij berekeningen (29665, nr. 53);

- de motie-Duyvendak/Roemer over niet aanpassen van de grenswaarden in 2007 (29665, nr. 54);

- de motie-Nicolaï/Haverkamp over het in kaart brengen van de effecten van een vliegticketbelasting (29665, nr. 55);

- de motie-Tang over de variabele beloning van de Raad van Bestuur van Schiphol NV (29665, nr. 56);

- de motie-Tang/Haverkamp over het aanvaarden van de MER op basis van het "Alders akkoord" (29665, nr. 57);

- de motie-Haverkamp/Tang over wettelijke en handhaafbare normen voor bescherming van het buitengebied (29665, nr. 58).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Duyvendak/Roemer (29665, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Roemer (29665, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (29665, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Roemer (29665, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nicolaï/Haverkamp (29665, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tang (29665, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tang/Haverkamp (29665, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Haverkamp/Tang (29665, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.