Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5159

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het lid De Nerée tot Babberich over de financieringssystematiek en de bedrijfsvoering van publieke omroeporganisaties (31100, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het lid De Nerée tot Babberich te besluiten.

Daartoe wordt besloten.