Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5156-5157

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over dbc's, te weten:

- de motie-Schippers over het afzien van invoering van maatstafconcurrentie in de ziekenhuiszorg (29248, nr. 39);

- de motie-Schippers over het structureel oplossen van gesignaleerde problemen met de dbc's (29248, nr. 40);

- de motie-Van Gerven over een onderzoek naar alternatieven voor de dbc's als bekostigingssysteem in de zorg (29248, nr. 41).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Schippers (29248, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers (29248, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29248, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks wil geacht worden, tegen deze motie te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dat wordt in de Handelingen opgenomen.