Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 90, pagina 5150

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen over de voortgang (31007, nr. 2);

de brief van de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de financiering van onderwijsvernieuwingen (31007, nr. 3).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.