Publicaties over dossier 30305

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzame productie biomassa, te weten: de motie-Koser Kaya c.s. over toezicht op ongewenst hamstergedrag van niet duurzaam geproduceerde biomassa (30305, nr. 27); de motie-Jansen over een bijdrage alleen voor gecertificeerde biomassa (30305, nr. 28); de motie-Jansen over het importtarief van bio-ethanol (30305, nr. 29); de motie-Spies c.s. over het opnemen van voorwaarden bij de stimulering van duurzame energie (30305, nr. 30), en de motie-Spies c.s. over toevoegen van een 'nabijheidsvereiste' aan de duurzaamheidscriteria (30305, nr. 31)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5166 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2007 over de duurzame productie van biomassa (30305)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5130 - 5132 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de artikelen 252 en 253 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (eenzijdige legesheffing) (29858); - het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (30305); - het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met de dualisering van medebewindsbevoegdheden en de verstrekking van een verklaring van toestemming van de rechter bij de aanvraag van een reisdocument ten behoeve van onder toezicht gestelde minderjarigen jonger dan zestien jaar (30381, R1804) en 4 andere wetsvoorstellen (30438, 30477, 30478 en 30516)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2006 2005-2006 nr. 33, pagina 1549 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (30305)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-06-2006 2005-2006 nr. 81, pagina 5008 - 5009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (30305)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-05-2006 2005-2006 nr. 80, pagina 4951 - 4967 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 19 mei 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-05-2006 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 11 mei 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-05-2006 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 21 april 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  21-04-2006 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 april 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-04-2006 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 31 maart 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  31-03-2006 2005-2006 Tweede Kamer der Staten-Generaal