Publicaties over dossier 30800-XIV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde zijn de stemmingen over twee aangehouden moties, ingediend bij het debat over de stand van zaken met betrekking tot gedane toezeggingen en aanhangige dossiers, te weten: - de motie-Ouwehand/Van Velzen over welzijnsrichtlijnen voor het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen (30800 XIV, nr. 122); - de motie-Ouwehand over een verbod op het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen (30800 XIV, nr. 123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2008 2007-2008 nr. 52, pagina 3801 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 8 februari 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-02-2008 2007-2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de reconstructie van zandgebieden, te weten de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen van de dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008 (30800 XIV, nr. 119)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2007 2007-2008 nr. 3, pagina 177 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 september 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-09-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een verzamel algemeen overleg LNV, te weten: de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over een aparte quarantaine onderneming voor private ondernemingen (30800 XIV, nr. 124); de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over het zich verhouden van het intrekken van erkenningen van private laboratoria tot het algemeen beleid van privatisering (30800 XIV, nr. 125); de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff over overleg met de Europese Commissie over een eenduidige duiding van het bepaalde in de Fytorichtlijn (30800 XIV, nr. 126)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5164 - 5165 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de stand van zaken met betrekking tot gedane toezeggingen en aanhangige dossiers, te weten de motie-Ouwehand over evaluatie van het Dierentuinenbesluit (30800 XIV, nr. 121), de motie-Ouwehand/Van Velzen over welzijnsrichtlijnen voor het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen (30800 XIV, nr. 122) en de motie-Ouwehand over een verbod op het commercieel houden en fokken van vleeskonijnen (30800 XIV, nr. 123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5160 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 25 juni 2007 over de evaluatie van de reconstructie van zandgebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5091 - 5094 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 4 juli 2007 over Natura 2000

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5124 - 5126 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Natura 2000, te weten: de motie-Ouwehand/Van Gent over het als leidend beschouwen van de verplichte instandhoudingsdoelen bij de aanwijzing en begrenzing van Natura-2000 gebieden (30800 XIV, nr. 127); de motie-Ouwehand/Van Gent over het opnemen in de begroting 2008 van de benodigde kosten voor herstelbeheer (30800 XIV, nr. 128); de motie-Ouwehand c.s. over een plan van aanpak ter aanscherping van het generieke ammoniakbeleid (30800 XIV, nr. 129); de motie-Ouwehand over een plan voor het realiseren van de ammoniakdoelstellingen (30800 XIV, nr. 130); de motie-Jacobi/Polderman over het vastleggen van de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur in een ministeriële regeling (30800 XIV, nr. 131), en de motie-Jacobi/Polderman over het opnemen van compensatie vooraf in de Spelregels Ecologische Hoofdstructuur (30800 XIV, nr. 132)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5165 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluatie van de reconstructie van zandgebieden, te weten de motie-Ouwehand over het koppelen van het plafond van dierrechten aan nationale grondgebondenheid (30800 XIV, nr. 116), de motie-Ouwehand over een brede maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van de ontwikkeling en vestiging van grootschalige intensieve veehouderij in Nederland (30800 XIV, nr. 117), de motie-Ouwehand/Polderman over het handhaven van de uitgangspunten van de zonering (30800 XIV, nr. 118), de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen van de dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008 (30800 XIV, nr. 119) en de motie-Polderman over een onderzoek naar de effecten van de vestiging van megabedrijven (30800 XIV, nr. 120)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5159 - 5160 Tweede Kamer der Staten-Generaal