Publicaties over dossier 30800-XVI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de uitvoering van het tabaks- en rookbeleid, te weten: de motie-Schippers over ruimte in de Tabakswet voor ventilatie en luchtzuivering (30800 XVI, nr. 159); de motie-Schippers over eigen beleid ten aanzien van de werkomgeving voor horecaondernemers zonder personeel (30800 XVI, nr. 160); de motie-Joldersma/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een nadere omschrijving van de rookruimte in de horeca (30800 XVI, nr. 161); de motie-Pechtold/Van der Ham over voorlichting over de werking en de gevolgen van tabak in voorgedraaide joints (30800 XVI, nr. 162); de motie-Agema over het niet doorvoeren van het voornemen om te komen tot rookvrije horeca (30800 XVI, nr. 163), en de motie-Agema over invoer van een rookverbod in coffeeshops (30800 XVI, nr. 164)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5162 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 juli 2007 over de uitvoering van het tabaks- en rookbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5101 - 5103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van algemene overleggen op 24 mei en 20 juni 2007 over het geneesmiddelenbeleid en zelfzorggeneesmiddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2007 2006-2007 nr. 84, pagina 4586 - 4590 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het geneesmiddelenbeleid en zelfzorggeneesmiddelen,te weten: - de motie-Schermers c.s. over het achter de toonbank plaatsen van zelfzorggeneesmiddelen in de UAD-categorie (30800 XVI, nr. 151); - de motie-Van Gerven over de vergoeding van dure geneesmiddelen in gehandicapteninstellingen (30800 XVI, nr. 152); - en nog drie moties (30800 XVI, nrs. 153, 154 en 155)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-07-2007 2006-2007 nr. 84, pagina 4592 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van onder meer: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2007 (30800 I); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (30800 IIA); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (30800 IIB); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (30800 III); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 (30800 IV); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (30800 VI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-03-2007 2006-2007 nr. 20, pagina 654 - 655 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (30800 XVI), te weten de motie-Kant over vergoeding van hoortoestellen per oor (30800 XVI, nr. 90)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2007 2006-2007 nr. 44, pagina 2622 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 22 februari 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  22-02-2007 2006-2007 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (30800 XVI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-02-2007 2006-2007 nr. 39, pagina 2348 - 2350 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (30800 XVI), te weten: - de motie-Kant over vergoeding van hoortoestellen per oor (30800 XVI, nr. 90); - de motie-Van Miltenburg over schrapping of aanpassing van de passage over overheveling van middelen voor de subsidie van Mee-organisaties uit de begroting (30800 XVI, nr. 94)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-02-2007 2006-2007 nr. 39, pagina 2343 - 2344 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (30800 XVI), te weten (onder meer): - de motie-Van der Veen c.s. over onderzoek naar een eenduidige indicatiestelling voor de AWBZ (30800 XVI, nr. 73); - de motie-Van der Veen c.s. over opname van preventie in het basispakket (30800 XVI, nr. 74); - de motie-Bussemaker c.s. over een effectieve aanpak van stages en praktijkbegeleiding in de zorgopleidingen (30800 XVI, nr. 75); - de motie-Bussemaker/Omtzigt over het aantrekkelijker maken van werken in de zorg (30800 XVI, nr. 76); - de motie-Bussemaker c.s. over beperking van administratieve lasten door een scherpe normstelling (30800-XVI, nr. 77); - de motie-Omtzigt c.s. over een plan voor het verder terugdringen van het aantal onverzekerden (30800 XVI, nr. 78)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2007 2006-2007 nr. 36, pagina 2271 - 2275 Tweede Kamer der Staten-Generaal