Publicaties over dossier 30212

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 juni 2008 over de ministeriële regeling voor splitsingsplannen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7620 - 7621 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over ministeriële regeling voor splitsingsplannen, te weten de motie-Samsom c.s. over het tegengaan van overbelening van de netbeheerders (30212, nr. 70)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7674 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de brief van de minister van Economische Zaken van 7 juni 2007 betreffende de splitsing van energiebedrijven (30212, L), te weten de motie-Doek c.s. over de inwerkingtredingsdatum van de effectuering van de splitsing (30212, N)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2007 2006-2007 nr. 38, pagina 1195 - 1196 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 28 juni 2007 over de evaluatie van de Elektriciteitswet en de Gaswet in verband met een onafhankelijk netbeheer (30212)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5085 - 5087 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluatie van de Elektriciteitswet, te weten de motie-Zijlstra c.s. over uitbreiding van de instrumenten en bevoegdheden van de DTe (30212, nr. 59), de motie-Zijlstra over het meten van de voortgang van de daadwerkelijke implementatie van de Wet onafhankelijk netbeheer (30212, nr. 60), de motie-Jansen over het niet slaan van het Koninklijk Besluit (30212, nr. 61), de motie-Jansen over gereguleerde dienstverlening tegen kostprijs door netbeheerders (30212, nr. 62) en de motie-Crone c.s. over het structuurregime bij overheids-NV's met een publieke functie (30212, nr. 64)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5158 - 5159 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de brief van de minister van Economische Zaken van 7 juni 2007 betreffende de splitsing van energiebedrijven (30212, L)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-07-2007 2006-2007 nr. 36, pagina 1101 - 1111 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief van de minister van Economische Zaken van 7 juni 2007 betreffende de splitsing van energiebedrijven (30212, L)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-07-2007 2006-2007 nr. 36, pagina 1079 - 1092 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van de brief van de minister van Economische Zaken van 7 juni 2007 betreffende de splitsing van energiebedrijven (30212, L)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-07-2007 2006-2007 nr. 36, pagina 1124 - 1134 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (30212), en over de motie Doek c.s. inzake inwerkingtreding van het wetsvoorstel Splitsing van energiebedrijven (30212, H)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-12-2006 2006-2007 nr. 9, pagina 372 - 373 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (30212)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-12-2006 2006-2007 nr. 7, pagina 257 - 274 Eerste Kamer der Staten-Generaal