Publicaties over dossier 30800-A

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 juni 2007 over de aanleg en het onderhoud van wegen (30800 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5073 - 5078 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend in het debat over aanleg en onderhoud wegen, te weten de motie-De Krom over het niet gebruiken van de auto als 'melkkoe' (30800-A, nr. 66), de motie-De Krom/Madlener over een definitief besluit over het doortrekken van de A4 (30800-A, nr. 67), de motie-De Krom over het overkluizen van de Gaasperdammerweg (30800-A, nr. 68), de motie-De Krom over een maximumsnelheid van 130 km/u voor personenauto's (30800-A, nr. 69), de motie-Duyvendak over een studie naar de effecten op bereikbaarheid en milieu (30800-A, nr. 71), de motie-Brinkman/De Krom over een Nationaal Fileplan (30800-A, nr. 72), de motie-Brinkman over een maximumsnelheid van 140 km/u (30800-A, nr. 73), de motie-Brinkman over het maximeren van lokale parkeertarieven op euro 1 per uur (30800-A, nr. 74) en de motie-Cramer/Haverkamp over een vrijliggende ov-baan binnen de tunnel van de A9 (30800-A, nr. 76)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5156 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens de behandeling van het MIT/SNIP Projectenboek 2007, te weten: de motie-Gerkens c.s. over het ongedaan maken van de afspraak tussen de NS en de gemeente Amsterdam inzake het station Watergraafsmeer (30800 A, nr. 37) (herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2007 2006-2007 nr. 33, pagina 2199 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 19 januari 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-01-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (30541); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 (30800 V); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (30800 VIII), - en vier andere wetsvoorstellen (30800 X, 30800 XII, 30800 A en 30833)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-12-2006 2006-2007 nr. 11, pagina 459 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het MIT/SNIP, te weten: - de motie-Verdaas c.s. over de ontwikkeling van een visie op internationaal treinvervoer (30800 A, nr. 26); - de motie-Verdaas c.s. over een financieringsplan voor de aanleg van een tunnel in de N61 bij Sluiskil (30800 A, nr. 27); - de motie-Verdaas c.s. over een haalbaarheidsonderzoek naar overkapping van snelwegen (30800 A, nr. 28); - de motie-Mastwijk c.s. over overdracht van de N69 aan de provincie Noord-Brabant (30800 A, nr. 30); - de motie-Mastwijk c.s. over een planstudie naar de zuidelijke ringweg Groningen (30800 A, nr. 31); - de motie-Mastwijk c.s. over de rol van het kabinetsbesluit van 13 oktober 2006 inzake de A6/A9 bij de uitwerking van plannen voor verbetering van de weginfrastructuur tussen Sc hiphol, Amsterdam en Almere (30800 A, nr. 32); - de motie-Gerkens over het voorkomen van een tariefsverhoging van de Westerscheldetunnel (30800 A, nr. 34); - en nog zes andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1469 - 1471 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (30800 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1457 - 1458 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (30800 XII); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (30800 A)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-11-2006 2006-2007 nr. 18, pagina 1265 - 1288 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 27 oktober 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-10-2006 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 20 oktober 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-10-2006 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal