Publicaties over dossier 30800-VIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over het plaatsen van leerlingen van SIBA-scholen op de As Siddieq school, te weten de motie-Verdonk over het niet-bekostigen van de instroom die de capaciteit van de As Siddieq school overschrijdt (30800 VIII, nr. 160)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2007 2006-2007 nr. 90, pagina 5155 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over het plaatsen van leerlingen van SIBA-scholen op de As Siddieq-school

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-08-2007 2006-2007 nr. 89, pagina 5047 - 5056 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap, te weten de motie-Pechtold/Kraneveldt-van der Veen over een constructieve oplossing voor het UWC (30800 VIII, nr. 130) en de motie-Dibi/Zijlstra over één hoger onderwijs autoriteit (30800 VIII, nr. 132)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-06-2007 2006-2007 nr. 73, pagina 3895 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 26 april 2007 over de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-06-2007 2006-2007 nr. 71, pagina 3864 - 3869 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 25 mei 2007

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-05-2007 2006-2007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (30541); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 (30800 V); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (30800 VIII), - en vier andere wetsvoorstellen (30800 X, 30800 XII, 30800 A en 30833)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-12-2006 2006-2007 nr. 11, pagina 459 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Media van de begroting van OCW, te weten: - de motie-Van Dam c.s. over compensatie van de publieke omroepen voor teruggelopen inkomsten en een ruimere financiering in de toekomst (30800 VIII, nr. 59); - de motie-Atsma/Van der Vlies over heldere definiëring van de betrokkenheid van de omroepen bij de programmering en een betere verankering van hun positie als maatschappelijke ondernemingen (30800 VIII, nr. 60); - de gewijzigde motie-Atsma c.s. over bescherming van kinderen tegen voor hen schadelijke programma's en producten (30800 VIII, nr. 63); - de motie-Vergeer c.s. over invoering van een maximumsalaris bij de publieke omroep (30800 VIII, nr. 62)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1471 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting 2007, te weten: - de motie-Leerdam c.s. over meer middelen voor cultuureducatie (30800 VIII, nr. 37); - de motie-Van Vroonhoven-Kok over een nationaal actieplan ter stimulering van jeugd en amateurkunst (30800 VIII, nr. 38); - de motie-Vendrik/Vergeer over een rijksbudget voor kunst en cultuur ter waarde van 1% van de totale rijksuitgaven (30800 VIII, nr. 39); - de motie-Van der Ham over de uitwerking van een plan voor een methodiek om theatervoorstellingen beschikbaar te maken (30800 VIII, nr. 40); - de motie-Van der Ham/Leerdam over een pakket fiscale maatregelen ter ondersteuning van startende cr eatieve ondernemers en kunstenaars (30800 VIII, nr. 41); - de motie-Van der Ham/Vergeer over het toevoegen van de onderuitputting in 2006 aan het budget voor 2007 (30800 VIII, nr. 42); - de motie-Van der Vlies over het ongedaan maken van de aanwijzingsstop voor nieuwe monumenten (30800 VIII, nr. 43)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1443 - 1444 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (30800 VIII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-12-2006 2006-2007 nr. 19, pagina 1466 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten: - de motie-Tichelaar c.s. over compensatie van het budget voor bestrijding van voortijdig schoolverlaten (30800 VIII, nr. 17); - de motie-Hamer c.s. over de verstrekking van schoolboeken (30800 VIII, nr. 25); - de motie-Hamer c.s. over het doelgroepbereik van voor- en vroegschoolse educatie (30800 VIII, nr. 26) en 8 andere moties (de nrs. 27 t/m 34)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-11-2006 2006-2007 nr. 13, pagina 827 - 828 Tweede Kamer der Staten-Generaal