Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329675 nr. 153

29 675 Zee- en kustvisserij

Nr. 153 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 3 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op de pelagische visserij beperkte inspectie plaatsvindt, waardoor het niet bekend is op welke schaal er sprake is van highgrading;

overwegende dat er ten behoeve van het toekomstige handhavingsbeleid onderzoek nodig is om vast te kunnen stellen of highgrading op de Nederlandse pelagische vloot incidenteel voorkomt, of dat er sprake is van een structureel probleem;

verzoekt de regering, de omvang van highgrading op de Nederlandse pelagische vloot te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand