11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) – 33262

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 15 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 15 mei 2012 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet, gedrukt onder de nummers 29937, 32403, 33096 en 33132 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Acht brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32618, 32776, 33022, 33005, 33003, 33004, 33006 en 33007 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

De volgende voorstellen van wet

Slotwet Infrastructuurfonds 2011 – 33240-A

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Gemeentefonds 2011 – 33240-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Provinciefonds 2011 – 33240-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Diergezondheidsfonds 2011 – 33240-F

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet BTW-Compensatiefonds 2011 – 33240-G

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet BES-fonds 2011 – 33240-H

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet van de Koning 2011 – 33240-I

minister-president, M. Rutte – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Staten-Generaal 2011 – 33240-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 – 33240-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011 – 33240-III

minister-president, M. Rutte – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Koninkrijksrelaties 2011 – 33240-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Nationale Schuld 2011 – 33240-IXA

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Financiën 2011 – 33240-IXB

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 – 33240-V

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 – 33240-VI

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 – 33240-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 – 33240-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Defensie 2011 – 33240-X

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 – 33240-XII

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 – 33240-XIII

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 – 33240-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 – 33240-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Bewijslastverdeling en verkeerscontroles UWV – 17050-417

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Versnelling huisvesting vergunninghouders – 19637-1524

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Brinkman over bestuurlijke ongehoorzaamheid van burgemeesters – 19637-1525

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording feitelijke vragen inzake beleidsevaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland – 20361-162

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 april 2012 – 21501-02-1148

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 april 2012 – 21501-02-1149

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012 – 21501-02-1150

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 29 mei 2012 – 21501-02-1151

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 mei 2012 – 21501-02-1152

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende geannoteerde agenda van de Raad van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking), 14 mei 2012 – 21501-04-141

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2011 – 21501-04-142

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie FIN over de publieke externe controle op het ESM-verdrag; inzet uitwerking by-laws – 21501-07-909

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Concept Stabiliteitsprogramma Nederland April 2012 (het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) – 21501-07-910

minister van Financiën, J.C. de Jager – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie om een nadere toelichting over regels van het Stabiliteits- en Groeipact – 21501-07-914

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisatie van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma april 2012 – 21501-07-915

minister van Financiën, J.C. de Jager – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de Europa 2020-strategie en het Nationaal Hervormingsprogramma 2012 – 21501-20-629

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2012 – 21501-20-630

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 – 21501-32-596

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 26 en 27 april jl. plaatsvond in Luxemburg – 21501-32-597

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 mei 2012 – 21501-32-598

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Informele Energieraad die op 19 en 20 april jl. plaatsvond in Horsens (Denemarken) – 21501-33-369

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over OJCS Raad van 10-11 mei 2012 – 21501-34-183

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslagen van de EU Jeugd- en Sportraad 28-29 november 2011 – 21501-34-189

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda OJCS Raad 10-11 mei 2012 – 21501-34-190

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Consequenties controversieel verklaren beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie voor het hoofdrailnet – 22026-362

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkoop van Leopard 2A6 tanks met toebehoren aan Indonesië – 22054-194

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het groenboek over het onderwerp schaduwbankieren – 22112-1401

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling hernieuwd partnerschap EU en Stille Oceaangebied – 22112-1402

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening scheepsrecycling – 22112-1403

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit toetreden of ratificeren Verdrag van Hong Kong (scheepsrecycling) – 22112-1404

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening reciprociteit bij overheidsopdrachten – 22112-1405

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling betreffende de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied – 22112-1406

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Wijziging Richtlijn Havenstaatcontrole – 22112-1407

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid – 22112-1408

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Herziening van de batterijenrichtlijn – 22112-1409

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Wijziging Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval – 22112-1410

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn radioactieve stoffen in drinkwater – 22112-1411

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Escalatie van de spanningen tussen Sudan en Zuid-Sudan: mogelijkheden voor een grotere betrokkenheid van de internationale gemeenschap, inclusief China, en de rol van de EU en Nederland hierbij – 22831-76

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsappreciatie inzake de voortgangsrapportage onder het Monitoringsmechanisme voor Kroatië – 23987-123

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over actuele zaken inzake het Coffeeshopbeleid – 24077-286

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over ontwikkelingen t.a.v. het belastingregime in de kansspelautomatensector – 24557-132

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindrapportage project "Betere Start": opvoedingsondersteuning gedetineerde moeders – 24587-467

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Landelijk informatiepunt dwang- en drangtoepassingen in de GGZ – 25424-179

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Trendrapportage GGZ 2011 opgesteld door het Trimbos Instituut – 25424-180

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Heijnen over de controle van baby- en kinderpaspoorten en al dan niet "bijgeschreven" kinderen in bestaande paspoorten – 25764-58

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het zwartboek (ervaringen van huurders bij asbestverwijdering opgesteld door de bewonerscommissie Jericho-Jeruzalem) – 25834-73

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag van het lid Dikkers over de voormalige steenfabriek De Waalwaard in Dodewaard – 25834-74

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding UPR Rapportage Nederlandse vertaling – 26150-115

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het Cloudcomputing rapport van Capgemini Nederland – 26643-237

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezicht op de veiligheid bij TWO Chemical Logistics in Nijmegen – 26956-125

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Jacobi over licht-alcoholische dranken (33000-XIII, nr. 107) – 27565-120

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nahang Besluit geluid milieubeheer en Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds – 27664-80

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over het beleidsvoornemen om het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden in te trekken – 27664-81

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelatingen voor kleine hoogwaardige teelten voorjaar 2012 – 27858-108

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012- 2015 – 27923-139

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe uitbraak van Q-koorts in Drenthe – 28286-560

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zakenbrief alternatieven voor het oormerken van dieren – 28286-561

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenrapportage t.b.v. de naleving van het VN-Vrouwenverdrag over de onderwerpen mensenhandel en huiselijk geweld (CEDAW) – 28345-123

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ondernemen met Landschapsdiensten: een weg naar groenblauwe dooradering – 28625-147

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. toezeggingen en n.a.v. de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff (21501-32, nr. 595) ingediend tijdens het VSO inzake de Landbouw- en Visserijraad van 25 april 2012 – 28625-148

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB – 28625-149

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toename van slachtoffers van mensenhandel – 28638-75

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationaal Rapporteur Mensenhandel – 28638-76

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak van mensenhandel in Eindhoven – 28638-77

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Bommel over het beleid van de NAVO voor NAVO-schepen die vluchtelingen aantreffen op de Middellandse Zee – 28676-151

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vergunning voor uitvoer manuscripten over vogelgrieponderzoek – 28807-141

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag van het lid Ormel gesteld, tijdens het algemeen overleg inzake het vogelgriepvirus – 28807-143

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang implementatie rapport "DR tot uw dienst" april 2012 – 29246-30

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bekostiging van ziekenhuisverplaatste zorg aan kinderen (intensieve kindzorg) – 29247-175

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vaktherapie regulier behandelaanbod – 29282-153

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

TOF-overzicht – 29338-115

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inwerkingtreding van het activiteitenbesluit Landbouw – 29383-196

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak en planning A27 Lunetten-Hooipolder – 29385-69

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Diefstal van ouderen in zorginstellingen – 29389-35

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt ILO verdragen nr. 119, 139, 148, 167, 170, 184 en 187 – 29427-84

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tbs-onttrekkingen en het moment van bekendmaking van het signalement van F. na de onttrekking van de tbs-gestelde – 29452-148

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen bij Woningbouwvereniging Laurentius: aanwijzing en externe toezichthouder – 29453-246

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Oordeel over het verbeterplan van Woningcorporatie Vestia – 29453-247

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel brief inzake medicatieveiligheid – 29477-189

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending stand van zaken brief inzake TNF-alfaremmers – 29477-190

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief over de vergoeding van arginine – 29477-191

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Administratieve lasten biobrandstoffen – 29515-337

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de aanvullende artikel 100-brief piraterijbestrijding – 29521-183

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijke misstanden bij vrouwenopvang Het Gooi – 29538-136

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over jeugdwerkeloosheid (verzoek van het lid Hamer) – 29544-393

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op vragen van de leden Ulenbelt, Koopmans en Hamer over Scheepswerf Grave – 29544-394

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Aanvalsprogramma IV politie 2011 – 2014 – 29628-312

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Interim-vervulling CIO-functie politie – 29628-316

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing bijzondere medische verrichtingen 2007 in verband met de beperking van de vergunningplicht voor radiotherapie tot uitsluitend protonentherapie en andere vormen van deeltjestherapie – 29689-389

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang NedCar – 29826-43

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 2 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stoptonend sein passage emplacement Utrecht – 29893-131

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van de 24-uursrapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en ProRail – 29893-132

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Concept-verbeterplan ProRail – 29893-133

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag van de Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst (MIVD) voor 2011 – 29924-83

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het project ZwolleSpoort en de bijbehorende buitendienststelling(en) van station Zwolle – 29984-304

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bezoldiging directie ProRail – 29984-305

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het bericht dat er verhoudingsgewijs teveel grootverdieners zijn in de ouderenzorg – 30111-56

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie naar aanleiding van het AO Leefomgeving 29 februari 2012 – 30175-146

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Ouwehand m.b.t. de Nederlandse inzet in de VN Duurzaamheidsconferentie (Rio+20) – 30196-173

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek met betrekking tot de tarieven en winsten van netbeheerders en transportverliezen – 30212-80

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage uitspraken 2011 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – 30481-8

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Een nieuwe loodsgeldtariefstructuur. Kabinetsstandpunt en aanbieding van het advies van de gevolgmachtigd vertegenwoordigers van de zeescheepvaart – 30490-23

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 3 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen over de Opbouw van de kostprijzen van de IND – 30573-102

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht inzake reactie op de brief van Köse Advocaten op uitspraak Raad van State m.b.t. visumplicht Turken – 30573-103

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de brief inzake het Nibud-onderzoek 'Richtlijn waskosten zorginstellingen' – 30597-250

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op plannen provincie Flevoland; het rapport van de provincie Flevoland 'analyse en scenario's Oostvaarderswold' – 30825-176

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, art 31.2, Burgerparticipatie – 30985-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) in de opsporing – 31051-10

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Sourcing bij Defensie – 31125-10

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. de motie van Tongeren c.s. (33000-XII, nr. 85) inzake voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik van koelwater en nuttig hergebruik van restwarmte in industriële processen en energiecentrales te stimuleren – 31239-134

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op het OS-bedrijfsleveninstrumentarium en de voorgenomen aanpassingen van het instrumentarium op het gebied van internationaal maatschappelijk ondernemen en de relatie armoedebestrijding – 31250-97

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het rapport 'De kunst van het internet' – 31255-12

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de brief met daarin de reactie op motie Jadnanansing (31288, nr. 189) m.b.t. buitenlandse nevenvestigingen in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288, nr. 257) – 31288-288

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Associate-degreeprogramma's – 31288-289

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding PPON-rapport van het Cito over het luisteronderwijs in het basis- en speciaal basisonderwijs – 31293-140

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Exportkredietgarantieregeling 2012 – 31371-371

minister van Financiën, J.C. de Jager – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken jacht op olifanten, trophy hunting en handel in ivoor – 31379-14

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage van het programma SPEER over de periode 15 september 2011 tot 15 maart 2012 – 31460-27

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere visie op het internationaal cultuurbeleid – 31482-84

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanwijzingen voor de planbureaus – 31490-87

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 – 31490-88

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Klanttevredenheidsonderzoek IND 2011 – 31490-89

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken financiële problematiek Amarantis Onderwijsgroep – 31524-131

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Opzet onafhankelijk onderzoek inzake Amarantis Onderwijsgroep – 31524-133

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdstip van toezending beleidsreactie advies "Opdrachtgeverschap" van de Raad voor Cultuur – 31535-9

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van brieven m.b.t. het functioneren van het bestuur op Sint-Eustatius – 31568-100

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie euthanasieregelgeving in Caribisch Nederland – 31568-101

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kaders en uitgangspunten voor actualisering waterveiligheidsbeleid – 31710-26

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek kwaliteit advocatuur rechtsbijstandverzekeraars – 31753-50

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vraagpunten gesubsidieerde rechtsbijstand – 31753-51

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel' – 31839-200

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Inspectierapport 'Zicht veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg' – 31839-201

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag van de commissie om aan te geven wanneer de eerder toegezegde brieven inzake de kwaliteit van de jeugdzorg, de macht dan de gezinsvoogd, de stand van zaken pleegzorgvergoeding, kindermishandeling, nota naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling en de rapportage Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind verwacht kunnen worden – 31839-202

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 3 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dikkers en Leegte over verstoring van militaire radar en de gevolgen voor de luchtvaart in relatie tot het windturbineproject – 31936-110

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomstige mediavoorziening voor de Caribische eilanden – 32033-11

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van ingediende moties bij het wetsvoorstel inzake de instelling van de kansspelautoriteit – 32264-25

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken dyslexie en discalculie – 32463-13

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging uit Algemeen Overleg MIRT 12-12-2011: plan van aanpak Social Return – 32501-20

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderbouwing lengte landtunnel NWO – 32598-13

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie van de leden Ferrier en De Lange (32605 nr. 83) over het continueren van Nederlandse successen in Guatemala – 32605-92

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsvoornemens op het terrein van seksuele en reproductieve Gezondheid en Rechten – 32605-93

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Regeringsreactie op de immuniteit van leden van buitenlandse officiële missies die een bezoek brengen aan Nederland (CAVV Advies No. 20) – 32635-5

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele – 32645-37

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerp structuurvisie ZuidasDok (Kamerstuk 32668, nr. 2) – 32668-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek De Mos over het kabinetsbesluit inzake natuurherstel in Westerschelde – 32670-58

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Natuurherstel in de Westerschelde – 32670-59

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het symposium over leidinggeven bij Defensie – 32678-23

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding tussenrapportage van de Taskforce Civiel medegebruik Defensiehaven Den Helder – 32733-61

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestelling project 'Langer Doorvliegen F-16 – Operationele zelfverdediging', zoals eerder uiteengezet in de beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis (kamerstuk 32 733, nr. 1) – 32733-62

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 4 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie naar aanleiding van berichtgeving over schietincident Alphen aan den Rijn – 32739-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbericht over de resultaten van mijn onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de verhoging van de Rc-waarde en de U-waarde – 32757-38

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de EU-wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens – 32761-29

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen bij het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting – 32769-65

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling van de minister inzake Monobloc® borstimplantaten die zijn gecertificeerd en voldoen aan de essentiële eisen voor markttoelating – 32805-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de vaste commissie inzake uitvoering van de motie Leegte c.s. (32813, nr. 4) over de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen en motie Van der Werf c.s. (32813, nr. 10) over pilotprojecten – 32813-18

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2011 – 33000-I-9

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afspraken over handel en doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland – 33000-IV-71

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wegnemen belemmeringen Nederlandse leraren Caribisch Nederland en mogelijke kwijtschelding studieschuld terugkerende CN-studenten – 33000-IV-72

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Nuclear Security Summit, 26-27 maart 2012 in Seoel – 33000-V-144

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rectificatie van het antwoord op vraag 35 van de lijst van vragen en antwoorden over de verwerving van het Joint Logistiek Ondersteuningsschip (JSS) (33000-X, nr. 77) – 33000-X-81

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrek Amerikaanse eenheid uit Capelle aan den IJssel – 33000-X-82

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 27 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de resultaten van het UMCG-betrouwbaarheidsonderzoek naar de schattingsmethodiek van het PTSS-protocol – 33000-X-83

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De stand van zaken van het wetsvoorstel kilometertellerfraude – 33000-XII-130

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat de vragen van een schriftelijk overleg over de brief inzake de inhoudelijke beoordeling van groeihormoonbehandeling op een later tijdstip zullen worden beantwoord – 33000-XVI-174

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelreactie op het verslag van een schriftelijk overleg inzake de brief over het tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg – 33000-XVI-175

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Introductie wettelijke horizonbepaling voor subsidieregelingen – 33034-8

minister van Financiën, J.C. de Jager – 2 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Consequenties van het uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterschapswet tot invoering van de verkiezing van vertegenwoordigers van de ingezeten door de leden van gemeenteraden – 33097-9

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek tot uitstel stemmingen Wet bankenbelasting – 33121-28

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Cbp-advies inzake wijziging van de Wmo in verband met de decentralisatie van de begeleiding – 33127-64

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Herziene versie Evaluatie Kaderwet ZBO's – 33147-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de zorgwekkende situatie van het Mor Gabriel-klooster en de Aramees sprekende Christenen in Turkije – 33195-3

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM) – 33215-4

minister van Financiën, J.C. de Jager – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Financieel jaarverslag van het Rijk 2011 – 33240

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2011 – 33240-A-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Gemeentefonds 2011 – 33240-B-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Provinciefonds 2011 – 33240-C-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2011 – 33240-F-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag BTW-Compensatiefonds 2011 – 33240-G-1

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag BES-fonds 2011 – 33240-H-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van de Koning 2011 – 33240-I-1

minister-president, M. Rutte – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Staten-Generaal 2011 – 33240-IIA-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 – 33240-IIB-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011 – 33240-III-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2011 – 33240-IV-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Nationale Schuld 2011 – 33240-IXA-1

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Financiën 2011 – 33240-IXB-1

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 – 33240-V-1

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 – 33240-VI-1

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 – 33240-VI-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 – 33240-VII-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 – 33240-VIII-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2011 – 33240-X-1

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011 – 33240-XII-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 – 33240-XIII-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 – 33240-XV-1

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 – 33240-XVI-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Pakket Fiscale verzamelwet 2012 – 33245-5

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet – 33252-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst II, behorende bij de Opiumwet – 33255-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de beleidsnota "Waardering commercieel vastgoed" over de wijze waarop commercieel vastgoed wordt gewaardeerd en de mogelijke overwaardering die daaruit zou kunnen voortvloeien – 33260-1

minister van Financiën, J.C. de Jager – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aanbevelingen uit het jaarverslag over 2011 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) – 19637-1526

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de extra Ecofin Raad van 2 mei 2012 en de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 mei 2012 – 21501-07-916

minister van Financiën, J.C. de Jager – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 30-31 mei 2012 – 21501-30-284

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling oprichting Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit – 22112-1412

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten – 22112-1413

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluiten EU-standpunt coördinatie sociale zekerheid Turkije, Montenegro, San Marino en Albanië – 22112-1414

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Externe Dimensie Coördinatie Sociale Zekerheid – 22112-1415

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw in de Oostzee – 22112-1416

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening vereenvoudiging registratie van motorvoertuigen uit een andere EU-lidstaat – 22112-1417

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Definitieve kabinetsreactie op het groenboek dual-use – 22112-1418

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

SUWI-rapportages – 26448-476

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de aanpak van OCW n.a.v. de motie Van der Burg (33300-VII, nr. 14) over een deltaplan ICT – 26643-239

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Plantenveredeling: De sector vanuit octrooiperspectief – 27428-231

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging overgangsrecht verrekenplicht neveninkomsten politieke ambtsdragers – 28479-60

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie tijdelijke subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven – 28684-354

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op vragen inzake problemen bij sorteercentrum Den Bosch – 29502-96

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS), zoals op 14 februari 2012 door de staatssecretaris van ELI, mede namens de staatssecr. van I en M, aan de Raad van State is gevraagd – 30654-102

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Notitie belastingplicht overheidsbedrijven – 31213-7

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gedane toezeggingen tijdens het AO BES aangelegenheden met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – 31568-102

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gespreksverslag Alders met luchtvaartpartijen – 31936-111

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkeling van de Nederlandse export – 31985-9

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 26 en 27 april 2012 te Luxemburg – 32317-119

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervolg op de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges in het Catshuis van 6 februari 2012 – 33000-III-26

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Btw-vrijstelling veerdiensten – 33000-IXB-23

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2011 – 33000-VII-121

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2011 Commissariaat voor de Media – 33000-VIII-190

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2011 – 33000-VIII-191

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage herinrichting museaal bestel Defensie – 33000-X-84

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 7 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het meerjarenplan 2012–2016 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het jaarverslag 2011 van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie – 33000-XII-131

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie over het opschorten van de huishoudinkomenstoets – 33000-XV-72

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Reactie op het verzoek om advies over nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu – 2012Z09671

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 10 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu – 31865-40

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het AR-rapport Prestaties in de strafrechtketen – 33173-4

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 3 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Staat van de rijksverantwoording 2011 – 33240-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Infrastructuurfonds 2011 – 33240-A-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Gemeentefonds 2011 – 33240-B-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Provinciefonds 2011 – 33240-C-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2011 – 33240-F-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het BTW-Compensatiefonds 2011 – 33240-G-2

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over BES-fonds 2011 – 33240-H-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van de Koning 2011 – 33240-I-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Staten-Generaal 2011 – 33240-IIA-2

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 – 33240-IIB-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2011 – 33240-III-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Koninkrijksrelaties 2011 – 33240-IV-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de Nationale Schuld 2011 – 33240-IXA-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2011 – 33240-IXB-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 – 33240-V-2

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 – 33240-VII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 – 33240-VIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2011 – 33240-X-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2011 – 33240-XII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Waddenfonds 2011 – 33240-XII-3

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 – 33240-XIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 – 33240-XV-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 – 33240-XVI-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2011 – 33249

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 16 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven