Publicaties over dossier 32403

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep) ( 33025 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-12-2012 2012-2013 nr. 9, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche) (Ontwerpbesluit aangeboden aan de Afdeling van de Raad van State)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2012 Staatscourant 2012, 18093 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 21 juni 2012, houdende wijziging van het Besluit Voertuigen in verband met tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met het accepteren van in andere lidstaten van de Europese Unie uitgevoerde algemene periodieke keuringen en een enkele technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2012 Staatsblad 2012, 304 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2012 Staatsblad 2012, 231 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-06-2012 2011-2012 nr. 84, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-05-2012 2011-2012 nr. 29, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010) (32403)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-05-2012 2011-2012 nr. 29, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Overig Download icon Open als PDF

  Aan de orde is voortzetting van de gezamenlijke behandeling van:

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-05-2012 2011-2012 nr. 28, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Gezamenlijke behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (32549) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010) (32403)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-05-2012 2011-2012 nr. 28, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal