Publicaties over dossier 31051

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (155 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2020 Staatscourant 2020, 21221 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. AMvB Download icon PDF (92 kB)

  Besluit van 12 juli 2018, houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2018 Staatsblad 2018, 231 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. AMvB Download icon PDF (36 kB)

  Besluit van 31 mei 2018, houdende wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met het vergroten van het inzicht van de eindafnemer in zijn energieverbruik

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2018 Staatsblad 2018, 173 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (97 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang, het Besluit SUWI en het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels voor het personenregister kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2018 Staatscourant 2018, 7474 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. AMvB Download icon PDF (88 kB)

  Besluit van 25 januari 2018 tot wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang, het Besluit SUWI en het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels voor het personenregister kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2018 Staatsblad 2018, 15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Nadere informatie over het gebruik en vernietigen van ANPR-camerabeelden bij de belastingheffing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 31051, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. AMvB Download icon PDF (76 kB)

  Besluit van 7 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het Besluit informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met de gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatsblad 2017, 260 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens; Brief regering; Resterend overzicht ANPR-toepassingen Rijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2017 2016-2017 Kamerstuk 31051, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (65 kB)

  Overzichten ANPR-toepassingen per departement

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-05-2017 2016-2017 31051, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (35 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende tijdelijke regels voor een experiment met een vervroegde no-riskpolis (Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2017 Staatscourant 2017, 11818 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid