Kamerstukken in dossier 33006

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Amendement van het lid Van Vliet over het met 25 procent verlagen van de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001, met een absoluut maximum van € 1250

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Amendement van de leden Omtzigt en Neppérus over het regelen dat eveneens giftenaftrek in de inkomstenbelasting mogelijk is voor eenmalige giften aan een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Amendement van het lid Groot over het verlagen van de multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 naar 25%

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Amendement van het lid Braakhuis over het uitbreiden van de verhoogde aftrek van giften naar giften die zijn gedaan aan alle ANBI's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Amendement van de leden Bashir en Van Bommel dat regelt dat de ANBI-status wordt geweigerd of wordt ontnomen aan een ANBI die zelf, of waarvan een van haar bestuurders, leidinggevenden of gezichtsbepalende personen binnenlands of buitenlands beleid financieel steunt dat in strijd is met de regels van het internationale recht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Neppérus ter vervanging van nr. 11 over het regelen dat eveneens giftenaftrek in de inkomstenbelasting morlijke is voor eenmalige giften aan een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI ten behoeve van een bij ministeriele regeling aan te wijzen doel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Braakhuis ter vervanging van nr. 13 over het uitbreiden van de verhoofde aftrek van giften naar giften die zijn gedaan aan alle ANBI's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet); Brief regering; Voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet en uitvoering motie Omtzigt en Van Vliet inzake overleg met de koepels over steunstichtingen en over stroomlijning van de periodieke giftenaftrek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Concept-uitvoeringsregeling Geefwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33006, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal