Publicaties over dossier 31239

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de SDE-regeling, te weten: - de motie-Spies c.s. over een pilot zelflevering voor windenergie (31239, nr. 78); - de motie-Spies c.s. over het basistarief voor covergisting en kleinschalige verbranding (31239, nr. 79); - de motie-Spies c.s. over corrigeren van het aantal vollasturen bij vergistingsinstallaties (31239, nr. 80) en 4 andere moties (de nrs. 81 t/m 84)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2010 2009-2010 nr. 37, pagina 3598 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 december 2009 over de SDE-regeling 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2010 2009-2010 nr. 36, pagina 3488 - 3491 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over energieonderwerpen, te weten: - de motie-Samsom/Wiegman-van Meppelen Scheppink over verhogen van de subsidieplafonds voor zon-PV en biomassa (31239, nr. 56)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-07-2009 2008-2009 nr. 95, pagina 7468 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 juni 2009 over energieonderwerpen (SDE)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-06-2009 2008-2009 nr. 91, pagina 7144 - 7149 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over energieonderwerpen, te weten: de motie-Vendrik/Zijlstra over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar rendabele exploitatie van alle categorieën wkk (31239, nr. 44); de motie-Vendrik over vrijstromende getijstroom (31239, nr. 45); de motie-Van der Vlies over investeringen in kleinschalige stookinstallaties voor biomassa en biogas (31239, nr. 46); de motie-Van der Vlies over investeringen in warmtedistributienetten (31239, nr. 47); de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over duidelijkheid over de te gebruiken reststromen (31239, nr. 48), en over 3 andere moties (31239, nrs. 49 t/m 51)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2009 2008-2009 nr. 60, pagina 4843 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 3 maart 2009 over diverse energieonderwerpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  02-04-2009 2008-2009 nr. 60, pagina 4822 - 4829 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over groene stroom, te weten de motie-Madlener over het kosteloos omzetten van groenestroomcontracten in normalestroomcontracten (31239, nr. 38)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-10-2008 2008-2009 nr. 7, pagina 404 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat over groene stroom

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2008 2008-2009 nr. 5, pagina 266 - 292 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 26 september 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  26-09-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over de moties, ingediend bij het debat over Stimulering duurzame energieproductie, te weten: de motie-Van der Vlies over de uitvoering van de gewijzigde motie-Van der Vlies (31239, nr. 33), en de motie-Van der Vlies over aanpassing van het programma als de doelstelling voor kleine ondernemers niet wordt gehaald (31239, nr. 34).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-09-2008 2007-2008 nr. 105, pagina 7649 - 7650 Tweede Kamer der Staten-Generaal