Publicaties over dossier 33240-V

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Behandeling Download icon PDF (4 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) ( 32838 ); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet veiligheidsregio's in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer ( 32841 ); het wetsvoorstel Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten ( 32853 ); het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b ( 32873 ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 ( 33240-V ); het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011 ( 33240-VII ); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2012 2012-2013 nr. 1, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling | Besluitenlijst Download icon PDF (7 kB)

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-10-2012 2012-2013 nr. 1, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon PDF (6 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 25 september 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-09-2012 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (2 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-V, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Regeling van werkzaamheden Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van werkzaamheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 98, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Stemming Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag en de slotwet van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2011 ( 33240-V )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-08-2012 2011-2012 nr. 100, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (10 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-07-2012 2011-2012 nr. 37, item 23 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (103 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 juni 2012, inzake het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-V, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling | Stukkenlijst Download icon PDF (12 kB)

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-07-2012 2011-2012 nr. 95, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011; Motie; Motie van de leden Kortenoeven en Wilders over het staken van de contributies aan UNRWA

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33240-V, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal