Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 33

33 Stemmingen moties Luchtvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtvaart,

te weten:

  • -de motie-Laçin over het overplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad Airport (31936, nr. 494);

  • -de motie-Van Raan over waarborgen dat het bedrijfsleven geen rechten kan ontlenen aan het nieuwe luchthavenbesluit (31936, nr. 495);

  • -de motie-Van Raan/Bruins over ondersteunen van omwonenden en belangengroepen (31936, nr. 496);

  • -de motie-Paternotte c.s. over beperken van de exploitatie van lawaaiige vliegtuigen (31936, nr. 497);

  • -de motie-Amhaouch/Paternotte over het beschikbaar maken van biokerosine op Schiphol (31936, nr. 498);

  • -de motie-Amhaouch/Bruins over ganzenoverlast nabij Schiphol (31936, nr. 499);

  • -de motie-Kröger c.s. over het definiëren van de laagvliegroutes (31936, nr. 502);

  • -de motie-Kröger c.s. over het met de Kamer delen van de conceptverkeersverdelingsregel (31936, nr. 503);

  • -de motie-Bruins/Amhaouch over de uitgangspunten van de luchtruimherziening (31936, nr. 504);

  • -de motie-Graus over mogelijk maken van 590.000 vliegbewegingen op Schiphol (31936, nr. 505).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

De motie-Bruins/Amhaouch (31936, nr. 504) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister de "laagvliegroutes" onwenselijk noemt;

constaterende dat de minister heeft gesteld dat "het een harde randvoorwaarde is voor het herindelen van het luchtruim dat er een einde komt aan het langdurig laagvliegen";

van mening dat er een beperkte heldere set ontwerpeisen moet worden vastgesteld ten behoeve van een optimale indeling van het luchtruim;

verzoekt de regering duidelijk te maken welke uitgangspunten en wensen uit de belangeninventarisatie in de onderzoeksfase van de luchtruimherziening zijn voortgekomen;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 512, was nr. 504 (31936).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Laçin (31936, nr. 494).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (31936, nr. 495).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Bruins (31936, nr. 496).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paternotte c.s. (31936, nr. 497).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch/Paternotte (31936, nr. 498).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch/Bruins (31936, nr. 499).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (31936, nr. 502).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (31936, nr. 503).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins/Amhaouch (31936, nr. 512, was nr. 504).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 505).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. De SGP wordt geacht toch voor de motie op stuk nr. 502 te hebben gestemd. Ik meen dat dat niet helemaal goed ging.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen. Het Forum voor Democratie heeft ook voor de motie op stuk nr. 505 gestemd.