Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 60

60 Stemmingen moties Materieel Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Materieel Defensie,

te weten:

  • -de motie-Karabulut over de procedure voor de opdracht inzake de Apache (27830, nr. 251);

  • -de motie-Karabulut over afzien van de aanschaf van de MQ-9 Reaper (27830, nr. 252);

  • -de motie-Karabulut over de procedure voor VOSS openstellen voor meerdere producenten (27830, nr. 253);

  • -de motie-Diks over de A-brieven aan de Kamer voorleggen (27830, nr. 254);

  • -de motie-Emiel van Dijk over geen materieel verkopen aan landen die lid zijn van de OIC (27830, nr. 255);

  • -de motie-Kerstens/Karabulut over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen (27830, nr. 256).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Karabulut (27830, nr. 251).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (27830, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (27830, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Diks (27830, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Emiel van Dijk (27830, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Karabulut (27830, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.