Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 71

71 Stemmingen moties Inburgering en integratie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Inburgering en integratie,

te weten:

  • -de motie-Paternotte/Segers over in gesprek gaan met gemeenten om beleidsvoornemens al binnen de kaders van de huidige wet uit te voeren (32824, nr. 224);

  • -de motie-Özdil/Gijs van Dijk over ondersteuning van gemeenten aan inburgeringsplichtigen bij het vinden van een passende taalaanbieder (32824, nr. 225);

  • -de motie-Gijs van Dijk over betere ondersteuning van werkgevers om statushouders aan het werk te helpen (32824, nr. 227);

  • -de motie-Becker/Pieter Heerma over prestatiebekostiging bij regie van gemeenten bij uitvoering van inburgeringstrajecten (32824, nr. 228);

  • -de motie-De Graaf over handhaving van inburgerfalen ter hand nemen (32824, nr. 229);

  • -de motie-Jasper van Dijk over opnieuw beoordelen van mensen die niet-verwijtbaar met schulden en boetes te maken hebben (32824, nr. 230);

  • -de motie-Jasper van Dijk over een stevige positie en goede arbeidsvoorwaarden van docenten inburgering als inzet bij de uitwerking van nieuw beleid (32824, nr. 232);

  • -de motie-Öztürk over wederzijdse acceptatie een onlosmakelijk en integraal onderdeel laten uitmaken van het integratiebeleid (32824, nr. 233);

  • -de motie-Segers/Pieter Heerma over de best mogelijke culturele inburgering in alle gemeenten (32824, nr. 234).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Paternotte/Segers (32824, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Özdil/Gijs van Dijk (32824, nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk (32824, nr. 227).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Becker/Pieter Heerma (32824, nr. 228).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32824, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32824, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (32824, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Segers/Pieter Heerma (32824, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.