Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 69

69 Stemming motie De Nederlandse inzet in Afghanistan

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Nederlandse inzet in Afghanistan,

te weten:

  • -de motie-Karabulut over intrekken van het besluit inzake een militaire missie tot en met 2021 in Afghanistan (27925, nr. 634).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Karabulut (27925, nr. 634).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.