Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 86

86 Stemming motie de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016-2017

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016-2017,

te weten:

  • -de motie-Van den Hul/Westerveld over de druk op brede scholengemeenschappen (34950-VIII, nr. 11).

(Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2018.)

In stemming komt de motie-Van den Hul/Westerveld (34950-VIII, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen en zoals gebruikelijk, meneer Anne Mulder, gaan jullie niet zomaar weg.