Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 18

18 Stemmingen moties Voorjaarsnota 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2018,

te weten:

  • -de motie-Edgar Mulder over 2 miljard euro inzetten om de huren te verlagen (34960, nr. 3);

  • -de motie-Edgar Mulder over de uitgeleende miljarden terugvorderen van Griekenland (34960, nr. 4);

  • -de motie-Snels/Nijboer over verzoek om voorlichting door de Raad van State (34960, nr. 5);

  • -de motie-Snels over artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (34960, nr. 6);

  • -de motie-Leijten/Van Rooijen over meer vakleerkrachten gym (34960, nr. 7);

  • -de motie-Leijten/Beckerman over schadevergoedingen voor bevingsschade of letselschade niet beschouwen als vermogen (34960, nr. 8);

  • -de motie-Van Rooijen over de in het regeerakkoord geschetste koopkrachtontwikkeling voor 2018 (34960, nr. 11);

  • -de motie-Van Rooijen over de ouderenkorting voor 2019 (34960, nr. 12);

  • -de motie-Azarkan over het instellen van een Bureau Begroting (34960, nr. 13).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (34960, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (34960, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snels/Nijboer (34960, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snels (34960, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van Rooijen (34960, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Beckerman (34960, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (34960, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (34960, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (34960, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.