Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 11

11 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Alkaya (34883, nr. 10)

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Bisschop namens de SGP.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik zit even te kijken welk agendapunt het is.

De voorzitter:

Agendapunt 26.

De heer Bisschop (SGP):

Agendapunt 26. Ja, zie je wel, het VAO Stand van zaken fosfaatrechten. Ik had 'm al te pakken. Wij willen de motie op stuk nr. 291 (33037) graag aanhouden tot vanavond. Dat scheelt weer. Dan hoeven we vanmiddag wat minder te stemmen!

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bisschop stel ik voor zijn motie (33037, nr. 291) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

We dachten dat het om meerdere moties zou gaan. Maar het gaat dus alleen om de motie op stuk nr. 291.

Het woord is aan de heer Krol.

De heer Krol (50PLUS):

Ik heb een bijna identiek verzoek. Ik wil bij agendapunt 29, het VAO Politie, mijn motie op stuk nr. 796 (29628) over de invoering van een politiemedaille ook nog even tot vanavond aanhouden.

De voorzitter:

Tussen nu en vanavond krijgt u nieuwe informatie?

Op verzoek van de heer Krol stel ik voor zijn motie (29628, nr. 796) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Gijs van Dijk.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Ik wil mijn motie op stuk nr. 420 over de wachttijd voor pensioenen in de uitzendbranche, die is ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen, ook aanhouden.

De voorzitter:

Welk agendapunt?

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Dat is bij agendapunt 1. Het is de motie op stuk nr. 420. Die wordt aangehouden tot later dan vanavond.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Gijs van Dijk stel ik voor zijn motie (32043, nr. 420) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan gaan we nu stemmen.