Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 84

84 Stemmingen moties Luchtkwaliteit

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtkwaliteit,

te weten:

  • -de motie-Van Eijs/Dik-Faber over een internationale schone lucht samenwerking opzetten met omringende landen (30175, nr. 300);

  • -de motie-Von Martels c.s. over in overleg treden met IPO en VNG over de consequenties voor lopende vergunningprocedures (30175, nr. 301);

  • -de motie-Wassenberg over afrekenbare doelen in het Schone Lucht Akkoord (30175, nr. 302);

  • -de motie-Wassenberg over eerder oplossen van knelpunten in de luchtkwaliteit in het buitengebied (30175, nr. 304);

  • -de motie-Wassenberg over meer aandacht voor de negatieve gezondheidseffecten van PM 2,5 (30175, nr. 305);

  • -de motie-Wassenberg over houtstook niet scharen onder duurzame energie (30175, nr. 306);

  • -de motie-Kröger over departementale grenzen heen kijken bij het inventariseren van luchtkwaliteitsmaatregelen (30175, nr. 307);

  • -de motie-Kröger over een zero-emissie milieuzone (30175, nr. 308).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (30175, nr. 308) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Eijs/Dik-Faber (30175, nr. 300).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels c.s. (30175, nr. 301).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (30175, nr. 302).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (30175, nr. 304).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (30175, nr. 305).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (30175, nr. 306).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger (30175, nr. 307).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.