Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 76

76 Stemmingen moties Sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het VSO Voortgang Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand/Futselaar over actief handhaven van het uitbreidingsverbod (30826, nr. 52);

  • -de motie-Ouwehand/Futselaar over de nulmeting van het aantal gehouden nertsen (30826, nr. 53);

  • -de motie-Ouwehand/Futselaar over dierenwelzijn in nertsenfokkerijen (30826, nr. 54).

(Zie vergadering van 20 februari 2018.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Futselaar (30826, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Futselaar (30826, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Futselaar (30826, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.