Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 89

89 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 16 en 17 juli 2018 - 21501-30-437

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 16 en 17 juli 2018 - 21501-30-437

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: mededeling Een nieuwe Europese agenda voor cultuur - 22112-2609

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: mededeling Een nieuwe Europese agenda voor cultuur - 22112-2609

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU-samenwerkingskader jeugd (periode 2019-2027) - 22112-2610

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU-samenwerkingskader jeugd (periode 2019-2027) - 22112-2610

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling automatische wederzijdse erkenning van diploma's - 22112-2611

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling automatische wederzijdse erkenning van diploma's - 22112-2611

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling betreffende stelsels voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge kinderen - 22112-2612

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling betreffende stelsels voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge kinderen - 22112-2612

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen - 22112-2613

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen - 22112-2613

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt - 22112-2614

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt - 22112-2614

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling veiligheidsnormen kleine passagiersschepen - 22112-2615

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanbeveling veiligheidsnormen kleine passagiersschepen - 22112-2615

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen - 22112-2616

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen - 22112-2616

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn plastic wegwerpproducten & vistuig - 22112-2617

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn plastic wegwerpproducten & vistuig - 22112-2617

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling en aanbeveling over betere samenwerking bij de bestrijding van door vaccinatie te voorkomen ziektes - 22112-2618

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling en aanbeveling over betere samenwerking bij de bestrijding van door vaccinatie te voorkomen ziektes - 22112-2618

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken toegankelijkheid ov - 23645-669

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken toegankelijkheid ov - 23645-669

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Phishing incident DigiD's via MijnOverheid - 26643-548

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Phishing incident DigiD's via MijnOverheid - 26643-548

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake waarom ziekenhuizen en andere zorgaanbieders volgens de memorie van de toelichting van de Cybersecuritywet niet aangewezen worden als essentiële diensten en toezegging rapporteren voortgang Actieplan informatiebeveiliging - 27529-158

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake waarom ziekenhuizen en andere zorgaanbieders volgens de memorie van de toelichting van de Cybersecuritywet niet aangewezen worden als essentiële diensten en toezegging rapporteren voortgang Actieplan informatiebeveiliging - 27529-158

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging tijdens het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing op 22 februari 2018 over de buitenruimte bij de woonfunctie voor zorg en uitvoering van de motie van lid Ronnes over het kwaliteitsstempel van het VACpunt Wonen - 28325-174

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging tijdens het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing op 22 februari 2018 over de buitenruimte bij de woonfunctie voor zorg en uitvoering van de motie van lid Ronnes over het kwaliteitsstempel van het VACpunt Wonen - 28325-174

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openbaarmaking documenten sanering Woonstichting Geertruidenberg - 29453-479

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openbaarmaking documenten sanering Woonstichting Geertruidenberg - 29453-479

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 - 29502-160

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 - 29502-160

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het algemeen overleg Politie van 20 juni 2018, over Politieonderwijs en Instroomarrangement - 29628-788

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het algemeen overleg Politie van 20 juni 2018, over Politieonderwijs en Instroomarrangement - 29628-788

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Modernisering staatsnoodrecht - 29668-48

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Modernisering staatsnoodrecht - 29668-48

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het D66-Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen - 29911-205

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het D66-Actieplan bestrijding criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen - 29911-205

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie - 30196-605

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 maart 2018, over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie - 30196-605

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden - 30234-186

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden - 30234-186

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak kleine plastic flessen in het zwerfafval - 30872-220

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak kleine plastic flessen in het zwerfafval - 30872-220

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Kwint over een overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie (Kamerstuk 29754-458) - 31293-396

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Kwint over een overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie (Kamerstuk 29754-458) - 31293-396

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019 - 31322-367

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019 - 31322-367

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad Airport - 31936-492

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad Airport - 31936-492

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankondiging afschaffing fiscale aftrek op vergoeding aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten - 32013-195

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankondiging afschaffing fiscale aftrek op vergoeding aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten - 32013-195

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse inzet in Europese Grens en Kustwacht en EASO activiteiten in 2018 - 32317-519

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse inzet in Europese Grens en Kustwacht en EASO activiteiten in 2018 - 32317-519

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck - 32317-520

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck - 32317-520

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de impact van het fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau - 33037-290

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de impact van het fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau - 33037-290

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële effecten Akkoord op Hoofdlijnen gaswinning Groningen - 33529-499

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële effecten Akkoord op Hoofdlijnen gaswinning Groningen - 33529-499

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging tijdens het debat over het wetsvoorstel voor de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957) over hoe de aansprakelijkheden en de zorgplicht voor schade en versterken zijn geregeld - 33529-500

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging tijdens het debat over het wetsvoorstel voor de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957) over hoe de aansprakelijkheden en de zorgplicht voor schade en versterken zijn geregeld - 33529-500

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2018, over de versterkingskosten die de Staat overneemt van Shell en Exxon - 33529-501

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2018, over de versterkingskosten die de Staat overneemt van Shell en Exxon - 33529-501

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet - 34111-24

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet - 34111-24

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 02 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst - 34120-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst - 34120-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage schrappen vergunninghouders als verplichte urgentiecategorie uit de Huisvestingswet - 34454-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage schrappen vergunninghouders als verplichte urgentiecategorie uit de Huisvestingswet - 34454-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel - 34735-24

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel - 34735-24

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Project Zeetoegang IJmond - 34775-A-74

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Project Zeetoegang IJmond - 34775-A-74

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies en over het rapport inzake interdepartementale beleidsonderzoek "IBO Subsidies: robuust en proportioneel"' - 34775-IX-27

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) subsidies en over het rapport inzake interdepartementale beleidsonderzoek "IBO Subsidies: robuust en proportioneel"' - 34775-IX-27

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote - 34775-XV-111

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote - 34775-XV-111

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (onderdeel EZK) - 34960-XIII-4

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (onderdeel EZK) - 34960-XIII-4

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviezen versterkingsopgave Groningen en vervolg - 33529-502

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Adviezen versterkingsopgave Groningen en vervolg - 33529-502

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 03 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie over een werkbezoek van de vaste commissie Europese Zaken aan het Verenigd Koninkrijk - 2018Z12924

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing op 4 juli 2018 door KNMI over adviezen betreffende veiligheidsrisico's en versterkingsopgave Groningen - 2018Z13151

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over het antwoord op de vraag van een familie over het ontbreken van financiële ondersteuning voor de opleiding van hun dochter aan het REA College - 2018Z13173

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 03 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitnodiging voor een bezoek van de leden van de Staten-Generaal aan de bijeenkomst van de 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) - 2018Z13245

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 juli 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief derden:

Verzoek om bemiddeling bij buiten publiciteit houden van integriteitsschendingen tijdens rechtszitting RvS in 1994 - 2018Z13286

C.G. Bouwman - 30 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek om bemiddeling bij buiten publiciteit houden van integriteitsschendingen tijdens rechtszitting RvS in 1994 - 2018Z13286

C.G. Bouwman - 30 mei 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief Kamer:

Brief van het Presidium over vaststelling van de financiële bijdrage aan de stichtingen van de fracties, voorzien van verantwoordingen en controleverklaringen, voor het jaar 2017 - 23686-28

Griffier van de Tweede Kamer, S.M. Roos - 28 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van het Presidium over vaststelling van de financiële bijdrage aan de stichtingen van de fracties, voorzien van verantwoordingen en controleverklaringen, voor het jaar 2017 - 23686-28

Griffier van de Tweede Kamer, S.M. Roos - 28 juni 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2017 - 34950-27

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 04 juli 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.