31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 494 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het overplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport hét bestaansrecht van Lelystad Airport is;

constaterende dat de verkeersverdelingsregel die dit zou moeten regelen geen dwingend karakter kan hebben;

constaterende dat het overhevelen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport een vrije keuze van luchtvaartmaatschappijen wordt;

overwegende dat er geen garanties zijn op voldoende vluchten die overgeplaatst zullen worden van Schiphol naar Lelystad Airport en dat er daarmee ook geen zicht is op het aantal slots dat ingezet kan worden om de hub-functie van Schiphol te versterken;

verzoekt de regering, niet verder te gaan met het investeren in Lelystad Airport voordat duidelijk is op welke manier invulling gegeven kan worden aan een verkeersverdelingsregel die ervoor gaat zorgen dat het overplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport daadwerkelijk gaat gebeuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Naar boven