Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 73

73 Stemmingen moties Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019,

te weten:

  • -de motie-Kwint/Gijs van Dijk over gratis kinderopvang voor de lagere inkomens (31322, nr. 368);

  • -de motie-Westerveld over extra middelen voor kinderopvangtoeslag (31322, nr. 369);

  • -de motie-Westerveld over de maximumuurprijs van de kinderopvangtoeslag verhogen (31322, nr. 370).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Kwint/Gijs van Dijk (31322, nr. 368).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (31322, nr. 369).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (31322, nr. 370).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.