Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 14

14 Stemmingen moties Internationalisering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Internationalisering,

te weten:

  • -de motie-Özdil c.s. over tegemoetkoming van DUO aan collegegeldkredietbehoefte van in het buitenland studerende Nederlandse studenten (22452, nr. 60);

  • -de motie-Özdil/Tielen over vervolgprogramma voor werving en binding van internationaal talent (22452, nr. 61);

  • -de motie-Özdil over een jaarlijks beeld van integratie- en behoud van internationale studenten in Nederland (22452, nr. 62);

  • -de motie-Van der Molen over taalkeuze en naamgeving van opleidingen in relatie tot arbeidsmarktperspectief (22452, nr. 63);

  • -de motie-Tielen over één aanmeldloket voor alle niet-Nederlandse studenten in het hoger onderwijs (22452, nr. 64);

  • -de motie-Bisschop over intergouvernementele samenwerking bij een stelsel van Europese universiteiten (22452, nr. 65).

(Zie vergadering van 3 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Özdil stel ik voor zijn motie (22452, nr. 60) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Özdil (22452, nr. 62) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna 90.000 internationale studenten een volledige bachelor- of masterstudie volgen in Nederland;

overwegende dat dat aantal naar verwachting verder zal toenemen;

overwegende dat het scheppen van de juiste randvoorwaarden essentieel is voor het aantrekken en behouden van internationaal talent;

overwegende dat uit onderzoek van ISO, LSVb en ESN blijkt dat de integratie van internationale studenten achterblijft;

overwegende dat dit een negatieve uitwerking heeft op hun stayrate;

verzoekt de minister in overleg met ISO, LSVb en ESN te verkennen op welke wijze een jaarlijks, representatief beeld kan worden gegeven van de integratie en het behoud van internationale studenten in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68, was nr. 62 (22452).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Özdil/Tielen (22452, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Özdil (22452, nr. 68, was nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en DENK voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Molen (22452, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tielen (22452, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (22452, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.