31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 505 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het kader van het nationaal belang groei tot 590.000 vliegbewegingen op Schiphol mogelijk te maken, minimaal tot de uitgestelde opening van Lelystad Airport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven