Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 72

72 Stemmingen moties Krimp in het onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Krimp in het onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Van den Hul c.s. over ruimte bieden voor uitbreiding van experimentruimte (31293, nr. 397);

  • -de motie-Kwint c.s. over de inhoudelijke fusietoets per 1 augustus 2018 niet schrappen (31293, nr. 398);

  • -de motie-Rudmer Heerema/Rog over een steekproef over de besteding van onderwijsgeld (31293, nr. 399);

  • -de motie-Westerveld/Van den Hul over een "krimpcheck" (31293, nr. 400);

  • -de motie-Westerveld over een overleg met de medezeggenschapsraad bij voorgenomen fusies in het primair en voortgezet onderwijs (31293, nr. 401);

  • -de motie-Beertema over afzien van het voornemen om de CFTO op te heffen en de fusietoets af te schaffen (31293, nr. 403);

  • -de motie-Bisschop over wettelijke waarborgen om onwenselijke alternatieve samenwerkingsconstructies te verhinderen (31293, nr. 404);

  • -de motie-Rog c.s. over een omgekeerde doelmatigheidstoets (31293, nr. 405).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (31293, nr. 397).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (31293, nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rudmer Heerema/Rog (31293, nr. 399).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van den Hul (31293, nr. 400).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (31293, nr. 401).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (31293, nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop (31293, nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31293, nr. 405).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.