Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 24

24 Stemming Brief vaste commissie voor Financiën inzake decharge jaarverslagen 2017

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2017 (34950, nr. 27).

De voorzitter:

Ik stel voor de slotwetten over het jaar 2017, Kamerstukken 34950, hoofdstukken I tot en met X, XII, XIII, XV tot en met XVIII en de fondsen A tot en met C en J zonder stemming aan te nemen en conform het voorstel van de vaste commissie voor Financiën te besluiten en de desbetreffende ministers, met inachtneming van de diverse toezeggingen ter verbetering van het financieel beheer, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Daartoe wordt besloten.