31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 503 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat doel en nut van Vliegveld Lelystad afhangen van de vraag of en hoe vakantieverkeer van Schiphol naar Lelystad kan worden uitgeplaatst;

overwegende dat de Minister voornemens is een verkeersverdelingsregel als beleidsinstrument in te zetten en daarmee uitvoering geeft aan de motie-Van Helvert c.s.;

constaterende dat Europa hiervoor toestemming moet geven en dat de Minister voornemens is binnenkort haar voorstel aan de Europese Commissie voor te leggen;

verzoekt de regering om, de conceptverkeersverdelingsregel met de Kamer te delen alvorens deze aan de Europese Commissie voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Van Raan

Naar boven