Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 39

39 Stemmingen moties Experimenten gesloten coffeeshopketen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Experimenten gesloten coffeeshopketen en het onderzoeksrapport Internationaal recht en cannabis II,

te weten:

  • -de motie-Van Nispen/Kuiken over bij positieve resultaten niet afbouwen van het wietteeltexperiment (24077, nr. 418);

  • -de motie-Van Nispen/Kuiken over meer gemeenten betrekken bij het wietteeltexperiment (24077, nr. 419);

  • -de motie-Van der Staaij over stoppen met het staatswietexperiment (24077, nr. 420).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Nispen stel ik voor zijn motie (24077, nr. 419) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Kuiken (24077, nr. 418).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (24077, nr. 420).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.