Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 38

38 Stemmingen moties NVWA

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO NVWA,

te weten:

 • -de motie-Moorlag over sluitende systemen van zelfregulering (33835, nr. 83);

 • -de motie-Ouwehand over borgen van de handhavingscapaciteit (33835, nr. 84);

 • -de motie-Ouwehand over de onwenselijkheid van het stimuleren van de handel in nertsen in andere landen (33835, nr. 85);

 • -de motie-Ouwehand over niet langer uitzonderen van nertsentransporten van de exportkeuring (33835, nr. 86);

 • -de motie-Van Brenk over extra aandacht voor het personeel tijdens de reorganisatie (33835, nr. 87);

 • -de motie-Graus over ante-mortemkeuring alleen door erkende en gekwalificeerde dierenartsen laten uitvoeren (33835, nr. 88);

 • -de motie-Graus over meer fte voor controle bij alle wantoestanden in slachthuizen (33835, nr. 89);

 • -de motie-Futselaar over versterking van de NVWA (33835, nr. 90);

 • -de motie-Geurts/Lodders over integrale risicoanalyses (33835, nr. 91);

 • -de motie-Geurts c.s. over de veiligheid van voedsel dat via internet wordt verkocht (33835, nr. 92);

 • -de motie-Lodders/Geurts over een toets door de Audit Dienst Rijk op de tarieven (33835, nr. 93);

 • -de motie-Lodders/Geurts over driemaal per jaar een voortgangsrapportage (33835, nr. 94).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Lodders stel ik voor haar moties (33835, nrs. 93 en 94) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Graus (33835, nr. 88) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de ante-mortemkeuring enkel door in Nederland opgeleide dierenartsen te laten uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 97, was nr. 88 (33835).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Moorlag (33835, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33835, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33835, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33835, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (33835, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Graus (33835, nr. 97, was nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (33835, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (33835, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts/Lodders (33835, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (33835, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.