Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831936 nr. 498

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 498 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN PATERNOTTE

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vergroening van kerosine de grootste uitdaging vormt voor een toekomst met CO2-neutrale luchtvaart;

overwegende dat op de korte termijn biokerosine en op de lange termijn synthetische kerosine hierbij belangrijke kansen bieden;

overwegende dat de KLM weliswaar één van de groenste luchtvaartmaatschappijen ter wereld is, maar nog geen biokerosine kan tanken op Schiphol;

overwegende dat álle ministeries moeten gaan deelnemen aan het Corporate BioFuel Programme;

verzoekt de regering, in overleg met alle betrokken partijen erop in te zetten dat biokerosine beschikbaar komt op Schiphol vanaf uiterlijk 2022 en de Kamer voor 1 januari 2019 te informeren over de voortgang en de vervolgstappen;

verzoekt de regering, ten slotte in de Luchtvaartnota 2020–2050 de ambitie op te nemen synthetische kerosine concurrerend te maken en hiertoe in gesprek te gaan met potentiële private partners en ngo's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Paternotte