Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 37

37 Stemmingen moties Stand van zaken fosfaatrechten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten,

te weten:

 • -de motie-Bisschop/Futselaar over knelgevallenregeling bij de Fosfaatwet uitbreiden (33037, nr. 292);

 • -de motie-Geurts c.s. over invoering van bedrijfsspecifieke verantwoording (33037, nr. 293);

 • -de motie-Geurts/Lodders over het protocol voor meting van emissies (33037, nr. 294);

 • -de motie-Geurts/Lodders over verhuren of huren van fosfaatrechten (33037, nr. 295);

 • -de motie-Ouwehand c.s. over beperkingen aan het houden van geiten voor productiedoeleinden (33037, nr. 296);

 • -de motie-Ouwehand c.s. over een moratorium op de bouw van geitenstallen (33037, nr. 297);

 • -de motie-Ouwehand over een einde maken aan het slachten van drachtige koeien (33037, nr. 298);

 • -de motie-Ouwehand over beperkingen stellen aan het fokken en importeren van dieren in de melkveehouderij (33037, nr. 299);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over ondersteuning van houders van zeldzame melkkoeien (33037, nr. 300);

 • -de motie-Futselaar over vrijstelling van fosfaatrechten voor de biologische melkveehouderij (33037, nr. 301);

 • -de motie-Futselaar over knelgevallenregeling uitbreiden met biologische melkveehouders (33037, nr. 302);

 • -de motie-Moorlag over ruimte voor biologische melkveehouders in de knelgevallenregeling (33037, nr. 303);

 • -de motie-Lodders c.s. over onderzoek naar markttoezicht op fosfaatrechtenhandel (33037, nr. 304);

 • -de motie-Lodders c.s. over een startdocument voor onderhandelingen over derogatie (33037, nr. 305).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar motie (33037, nr. 298) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bisschop/Futselaar (33037, nr. 292).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (33037, nr. 293).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts/Lodders (33037, nr. 294).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts/Lodders (33037, nr. 295).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (33037, nr. 296).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (33037, nr. 297).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33037, nr. 299).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (33037, nr. 300).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Futselaar (33037, nr. 301).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (33037, nr. 302).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag (33037, nr. 303).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (33037, nr. 304).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (33037, nr. 305).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.