31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 495 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toekomst van Lelystad Airport hoogst onzeker is;

van mening dat een voorspelbare overheid niet hetzelfde is als een overheid die de groei van de luchtvaart blijft faciliteren;

verzoekt de regering, te waarborgen dat het bedrijfsleven geen rechten kan ontlenen aan de voorbereidingen op het nieuwe Luchtvaartbesluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Naar boven