Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 74

74 Stemmingen moties Voorjaarsnota 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota,

te weten:

  • -de motie-Nijboer/Snels over de mogelijke claim van Shell en Exxon (34960, nr. 9);

  • -de motie-Nijboer over een apart begrotingsartikel voor de gaswinning in Groningen (34960, nr. 10).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Nijboer/Snels (34960, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer (34960, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.