Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 32

32 Stemmingen moties Vliegveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vliegveiligheid,

te weten:

  • -de motie-Laçin/Paternotte over organisaties van piloten betrekken bij het verbeteren van de vliegveiligheid (29665, nr. 335);

  • -de motie-Paternotte/Remco Dijkstra over verplichte kenniseisen voor dronepiloten (29665, nr. 336);

  • -de motie-Van Raan over 300.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol in 2030 (29665, nr. 337);

  • -de motie-Van Raan/Van Kooten-Arissen over stoppen met het doden van ganzen (29665, nr. 338);

  • -de motie-Van Raan over onafhankelijk toetsen van het onderzoek naar vogelaanvaringen (29665, nr. 339);

  • -de motie-Remco Dijkstra c.s. over doorontwikkelen van de statische kaart (29665, nr. 340);

  • -de motie-Kröger c.s. over de veiligheidsnormen voor omwonenden van vliegvelden (29665, nr. 341);

  • -de motie-Kröger c.s. over de roadmap voor een betere vliegveiligheid (29665, nr. 342);

  • -de motie-Graus over een nieuw te bouwen luchtverkeersleidingstoren op Schiphol (29665, nr. 343);

  • -de motie-Gijs van Dijk c.s. over een concreet pakket maatregelen ter bevordering van de veiligheid (29665, nr. 344).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (29665, nr. 341) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Laçin/Paternotte (29665, nr. 335).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paternotte/Remco Dijkstra (29665, nr. 336).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (29665, nr. 337).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Van Kooten-Arissen (29665, nr. 338).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (29665, nr. 339).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra c.s. (29665, nr. 340).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (29665, nr. 342).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (29665, nr. 343).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk c.s. (29665, nr. 344).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.