Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 13

13 Stemmingen moties Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling,

te weten:

  • -de motie-Van den Hul over ervaringsdeskundigen betrekken bij de vormgeving van gendersensitief beleid (28345, nr. 191);

  • -de motie-Van den Hul over een pilot over combizittingen (28345, nr. 192);

  • -de motie-Westerveld over kinderen die een van beide ouders niet meer zien (28345, nr. 193);

  • -de motie-Westerveld over kinderen betrekken bij actieplannen en beleid (28345, nr. 194);

  • -de motie-Westerveld/Özütok over voorkómen dat mensen met een handicap en lhbtqi's slachtoffer worden (28345, nr. 195);

  • -de motie-Agema/Wilders over een hoofddoekvrije generatie (28345, nr. 196);

  • -de motie-Agema/Wilders over ramadannen door kinderen aanmerken als kindermishandeling (28345, nr. 197);

  • -de motie-Agema c.s. over statushouders geen voorrang meer geven voor sociale huurwoningen (28345, nr. 198);

  • -de motie-Agema c.s. over blijvende aandacht voor de aanpak van loverboys (28345, nr. 199);

  • -de motie-Agema over niet langer wegkijken van meisjesbesnijdenis (28345, nr. 200).

(Zie vergadering van 3 juli 2018.)

In stemming komt de motie-Van den Hul (28345, nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (28345, nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (28345, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (28345, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Özütok (28345, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (28345, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (28345, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (28345, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (28345, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (28345, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.