Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 58

58 Stemmingen moties Tbs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Tbs,

te weten:

  • -de motie-Markuszower over de verloven van alle tbs'ers intrekken (29452, nr. 225);

  • -de motie-Van Nispen/Kuiken over een sectorbreed convenant voor de forensische zorgsector (29452, nr. 226);

  • -de motie-Buitenweg c.s. over geen lagere tarieven dan door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld (29452, nr. 227).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Buitenweg stel ik voor haar motie (29452, nr. 227) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Markuszower (29452, nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Kuiken (29452, nr. 226).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.